Marionet / Wayang

 
 

 

Wajang is een leenwoord in het Nederlands uit het Javaans. In het Javaans betekent wayang letterlijk "schaduw" of "schim". De afgeleide betekenis van dit woord is een bepaalde vorm van poppenspel, waarin gebruik wordt gemaakt van schaduw- of lichteffecten.

 
Hoewel wajang meestal refereert aan het schimmenspel met behulp van leren poppen (wayang kulit), wordt het woord daarnaast ook gebruikt voor opvoeringen met driedimensionale poppen (wayang golèk), met platte houten poppen (wayang gedhog) en zelfs voor een toneelstuk met zwijgende acteurs-dansers (Wayang Wong).

wayang maken0001

Voorwaarde bij dit laatste is wel dat het stuk gebaseerd moet zijn op de Indonesische heldendichten Ramayana en Mahabharata. Sinds 2003 staat Wajang Kulit vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid. Een bekend Javaans wajangspeler is Slamet Gundono.

wayang maken0003


 
 • Wayan-001
 • Wayan-003
 • Wayan-004
 • Wayan-005
 • Wayan-006
 • Wayan-007
 • Wayan-008
 • Wayan-009
 • Wayan-010
 • Wayan-011
 • Wayan-012
 • Wayan-013
 • Wayan-014
 • Wayan-015
 • Wayan-016
 • Wayan-017
 
 
logoindoonder 4