Coalbed Methane (CBM) (methaan) is een vorm van aardgas dat zit in steenkoollagen. Grote hoeveelheden gas (voornamelijk methaan) worden biologisch gevormd in de steenkoollagen en komen vrij bij steenkoolwinning. Hoewel CBM productie een complementair aspect is van de mijnbouw, krijgt het steeds meer aandacht de laatste jaren. CBM heeft een groot potentieel als wereldwijde bron, omdat de wereld overvloedige reserves van dit gas heeft en - bovendien - het is een milieuvriendelijke brandstof. Landen die grote CBM reserves bevatten en zijn actief in de productie zijn Rusland, China, Alaska, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de reserves van CBM, blijven echter onbenut.

De Coalbed Methane voorraad in Indonesië behoren tot de grootste CBM reserves ter wereld. Momenteel worden de reserves van het land geschat op ongeveer 12.827.531.506.176 m³ wat gelijk is aan ongeveer zes procent van de totale wereldwijde CBM reserves. Dit getal betekent ook dat CBM reserves van Indonesië meer zijn dan het dubbele van de aardgasreserves van het land. Echter, Indonesië gebruikt deze energiebron weinig.Indonesisch grootste CBM bassins liggen in:

   1. Zuid-Sumatra
   2. Zuid-Kalimantan
   3. Oost Kalimantan

En enkele kleinere bassins zijn te vinden in:

   1. Riau (Sumatra)
   2. Bengkulu (Sumatra)
   3. West-Java (noordelijk kustgebied)
 
 

 Het eerste belangrijke CBM-project in Indonesië was het Sanga Sanga gebied in Oost-Kalimantan, dat werd toegekend - in 2009 - aan een consortium van BP en ENI. Staatsbedrijf energiebedrijf Pertamina heeft het tweede CBM -project (gelegen in Zuid -Sumatra) via haar dochteronderneming Pertamina Hulu Energi. In de toekomst, wil het bedrijf CBM werkzaamheden verder te ontwikkelen in het land.

De Indonesische regering heeft het potentieel van CBM erkent als een bron voor energieopwekking vanwege de kosteneffectiviteit (in vergelijking met de import van olie) en het milieuvriendelijk karakter. Vanaf 2007 heeft de overheid een aantal nieuwe wetgevingen voor CBM ontwikkelt als onderdeel voor het programma van de ontwikkeling van onconventionele middelen. Deze wetgeving is gericht op het verstrekken van meer bescherming aan investeerders en het verhogen van winstdeling CBM exploitanten tot 45 procent (olie en gasbedrijven ontvangen respectievelijk 15 en 30 procent). Maar gezien het feit dat CBM nog steeds in ontwikkeling is in Indonesië staat e.e.a. nog in de kinderschoenenen, zo ook is het juridische gebied. De Indonesische regering is van plan de verdeling van de energiebronnen aan te passen voor de toekomst:

  energie mix 2011 energie mix 2025
     
Olie        50%        23%
Kolen        24%        30%
Gas        20%        20%
Duurzame energie         6%        26%
 

cbm


 
 
 • Coalbed-Methane-001
 • Coalbed-Methane-002
 • Coalbed-Methane-003
 • Coalbed-Methane-004
 • Coalbed-Methane-005
 • Coalbed-Methane-006
 • Coalbed-Methane-007
 • Coalbed-Methane-008
 

 

 

logoindoonder 4